W

WONINGNOOD ONDER STARTERS: DIT IS HET PROBLEEM

woningnood starters - woningnood studenten - woningnood - woningnood nederland - woningnood 2021 - oorzaken woningnood

De huisprijzen stijgen en stijgen en stijgen. Voor starters wordt het steeds moeilijker om een woning te bemachtigen: zij leven met woningnood. Vanaf het moment dat zij klaar zijn met studeren, willen ze vaak weg uit dat studentenhuis. Helaas kan dat in de meeste gevallen niet, omdat er te weinig ruimte is en de prijzen te hoog. Maar hoe fixen we dit probleem?

Lees verder over woningnood onder starters >

Kocht je in het jaar 2000 nog een gemiddeld huis voor iets meer dan 170.000 euro, dat bedrag kwam in april uit op ruim 360.000 euro. Deze enorme stijging zorgt voor problemen bij starters nu. Wie nu dus op zichzelf wilt, moet flink dokken. Bovendien ligt het probleem niet alleen bij koop- en huurwoningen, maar ook bij sociale huur.

Om hoeveel huizen gaat het?

Volgens berekeningen van onderzoeksbureau ABF ligt het woningtekort in 2021 op 285.000 huizen. Naast dat het lastig is voor mensen om te verhuizen, betekent dat ook dat er daadwerkelijk mensen zonder dak zitten.

Een veel gemaakte fout is de manier waarop het woningtekort omschreven wordt. Stel, we hebben een miljoen huizen en een miljoen gezinnen – dan is het toch opgelost? Nee. Hierbij wordt vergeten dat in die gezinnen starters zitten die juist graag uit huis willen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in 2020 ruim 900.000 20 tot 35-jarigen thuis; zeker 200.000 meer dan in 2010.

Deze Netflix-serie leert jou alles over geld >

Het belang van een eigen plek

Het is noodzakelijk om voor jezelf te leren zorgen. Wanneer je in een dergelijke thuissituatie blijft zitten, is het lastiger om zelfstandig te worden. Daarnaast gaan ouders met pensioen, kinderen gaan werken, maar ondertussen blijf je ouder en kind. De verhoudingen kunnen wat ongemakkelijk of lastig worden.

Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Toon Cillessen van de Radboud Universiteit stelt dat starters nog geen compleet geestelijk hinder ervaren. “Maar het ontwikkelen van autonomie is natuurlijk belangrijk in verschillende opzichten om een zelfstandig individu te worden in de samenleving. Op jezelf gaan wonen, is daar voor veel mensen een onderdeel van.”

En nu?

Er moeten per jaar zeker 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd volgens de politiek in Den Haag. De komende jaren één miljoen nieuwe huizen, met name voor starters, studenten, mensen met een laag inkomen en de middeninkomens.

10 x Prachtige dorpjes vlakbij Amsterdam >

Helaas gaat Den Haag hier niet helemaal over. Het is vooral aan bouwbedrijven, woningcorporaties en beleggers om te bepalen wat ze willen bouwen. Gemeenten en provincies bepalen waar dat dan moet gebeuren. Het nieuwe kabinet zal verder proberen de huurprijzen aan te passen, zodat duurdere huizen gemakkelijker bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld middeninkomens.

Denk jij dat dat de oplossing is van de woningnood?

CategoriesWork